Podd Grönt
Podd grönt - Polariserande antingenellerism

Podd grönt - Polariserande antingenellerism

September 21, 2017

Vi har snöat in på antingenellerismen och hur den tenderar att låsa in den gröna rörelsen i diskussioner med sig själv och polarisera samtalet så att gröna som nästan tycker lika ändå ägnar sin energi åt att hacka på varandra i stället för att fokusera på de verkliga problem och utmaningar vi står inför.

Vi försöker också förklara varför det är viktigt att både mäta konsumtionsbaserade utsläpp och produktionsbaserade, det räcker inte med det ena måttet!

Podd Grönt - Skrämmas eller locka

Podd Grönt - Skrämmas eller locka

August 25, 2017

Påverkar vi människor bäst genom att skrämmas eller att locka med den sköna nya gröna världen? Vilka hållbara framtider finns inom nära räckhåll? Vi tror att allt vi behövs!

Podd Grönt - Gröna beredskapsjobb

Podd Grönt - Gröna beredskapsjobb

August 25, 2017

Ett kort avsnitt med något om vilka vi är, varför vi sitter här och om  avsnitt om gröna beredskapsjobb och lite tokigheter om Larsen B

Podd Grönt - Kasta sten i glashus

Podd Grönt - Kasta sten i glashus

August 25, 2017

Ett pilotavsnitt om vad våra pengar gör när vi sover, hur våra städer skall bli mer människovänliga och lite om tid och hastighet